Villkor

Vid hyra av Cykel:

Det är du som kund som ansvarar för cykeln under hela hyrestiden, även nattetid om du bokar flera dagar. Hyrestiden räknas från det att hyrestagaren hämtat ut nyckeln tills dess att cykeln är fastlåst på återlämningsstället och nyckeln lämnats tillbaka enligt överenskommelse med uthyraren så övergår risken på uthyraren.. Du har själv en skyldighet att förstå hur cykeln fungerar. Nyckelutlämning sker i receptionen vid respektive utlämningsställe.

Om fel på cykeln som fanns vid uthyrningen gjort att det inte kunnat användas som avsett, återbetalas hyresbeloppet. Om fordonet varit oanvändbart del av tiden återbetalas i proportion. Vid eventuella skador på cykeln förutom normalt slitage debiteras kunden för arbete plus delar. Exempelvis punktering: slang 150:-, Arbete 50:-

Uthyraren ansvarar inte för skador som uppkommit i samband med användning av fordon såvida det inte uppkommit på grund av fel på fordonet och det är ett sådant fel som uthyraren känner till eller borde känt till.

Lämnas cykeln obevakad under hyrestiden rekommenderar vi att ni låser cykeln med godkänt lås (du kan ta med låset som cykeln sitter fast i vid uthyrning) . Om cykel eller övrig utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden ersätter hyrestagaren uthyraren med fulla värdet av det stulna (kolla med ditt försäkringsbolag vad du har för avtal).

Viktigt att du returnerar din cykel inom utsatt tid. Retur av cykeln sker senast 20.00 eller enligt ö.k. Cykeln Tvättas innan returnering, tvättning sker på angivet tvättställe. Om du som kund inte returnerar cykeln i tid så debiterar vi skälig avgift för detta.

Vid avbokning tidigare än 4 dagar innan cykling tas ingen avgift ut.
Vid avbokning 3 dagar före cykling tas 50% av hyresbeloppet ut.
Vid avbokning 1 dagar före cykling återbetalas inget.

Vid bokning av träningsgrupper:

Vid bokning av cykelpass kan aktivitetn avbokas om inte deltagarantallet uppnås och hela kostnaden återbetalas.

För avbokning kontakta oss på:
Telefon: 0046 73 049 34 42 eller E-post: dalabikelife@gmail.com